Strona główna‎ > ‎

Zapraszamy na szkolenie

opublikowane: 12 lut 2016, 00:48 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

 

 

Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku

  

Zaprasza do udziału w szkoleniu

  

 „Edukacja rolników w zakresie działań PROW 2014-2020 i innych programów oraz wskazanie źródeł ich finansowania”

  

które odbędzie się 24 lutego 2016r.       

o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku

   

Program: 

9.00 - 9.30       Rejestracja uczestników szkolenia

9.30 – 11.00    Pozyskiwanie środków pochodzących z PROW 2014-2020.

    Modernizacja gospodarstw rolnych. Młody Rolnik.

              Restrukturyzacja małych gospodarstw – p. Mariola Ksiądz-

              Dział Ekonomiki

11.00- 11.15   Dyskusja na zakończenie

Comments