Strona główna‎ > ‎RODO‎ > ‎

Klauzula informacyjna RODO

opublikowane: 30 sie 2018, 00:52 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Klauzula informacyjna GDK w Zakrzówku

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek jest Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49, e-mail: gdkzakrzowek@gmail.com

2. Gminny Dom Kultury w Zakrzówku przetwarza dane w celu wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1

3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

4. W związku z przetwarzaniem przez GDK w Zakrzówku danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Udostępnione dane  nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Comments