Strona główna‎ > ‎

Konkurs „Pszczoła to skarb”

opublikowane: 16 maj 2012, 06:16 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 17 maj 2012, 03:25 ]

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Gminne Koło Pszczelarzy w Zakrzówku

Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

ogłaszają

Konkurs „Pszczoła to skarb”


Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pszczołach i produktach pszczelich oraz rozwijanie twórczości plastycznej.


Patronat nad konkursem objęli:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

Gminne Koło Pszczelarzy w Zakrzówku

Gminny Dom Kultury w Zakrzówku


  • Prace powinny przedstawiać pracę i życie pszczoły.

  • Technika i format prac dowolny.

  • Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy, nazwisko opiekuna oraz tytuł utworu).

  • Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie.

  • Prace nagrodzone zostaną wykorzystane do wystawy towarzyszącej imprezie „Smaki Lata”


Laureatów wyłoni powołane przez organizatorów jury. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Przewiduje się I, II i III nagrodę oraz nagrody specjalne.


Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 11 czerwca 2012r. na adres:


Gminny Dom Kultury

ul. Żeromskiego 24 B

23-213 Zakrzówek


Finał konkursu nastąpi 8 lipca 2012r. na Stadionie LKS „STOK” w Zakrzówku w trakcie imprezy „Smaki Lata”.Serdecznie zapraszamy