Wystawa poplenerowa w Galerii Jednej Ściany

opublikowane: 30 paź 2012, 05:57 przez Biblioteka Zakrzówek   [ zaktualizowane 12 lis 2012, 02:04 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku ]

23 października 2012 roku w Galerii Jednej Ściany mieszczącej się w budynku Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku miała miejsce wystawa prac powstałych w trakcje I Międzynarodowego pleneru malarskiego w Milanowie, noszącego imię Zbigniewa Nasiłowskiego wieloletniego pedagoga oraz artysty, związanego z terenem Gminy Zakrzówek.

Wystawa ta miała szczególny wyraz, poprzez fakt odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Panu Zbigniewowi Nasiłowskiemu, inicjatorowi powstania galerii. Wystawa zgromadziła liczne grono znajomych , przyjaciół, artystów, osób dla których postać Pan Nasiłowskiego, jego charyzma i zaangażowanie, w to co robił, wywarły wielki wpływ i wrażenie. Wśród przybyłych obecni byli m.in. Grzegorz Lemiecha - Wójt Gminy Zakrzówek, Henryk Drapko – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Milanowie, Grzegorz Marcinkowsi – Kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku z pracownikami, Zygmunt Rząd – Dyrektor PSP w Majdanie Grabina, Teresa Stankiewicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku, Mieczysława Taczalska – Dyrektor Zespołu Szkół nr. 1 w Zakrzówku, Małgorzata Janik – Dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzówku, Maria Nastaj, Ks. Dariusz Ziółkowski – Proboszcz parafii św. Mikołaja w Zakrzówku, Halina Sekuła – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Zakrzówku.

Otwarcia wystawy dokonała Pani Małgorzat Jamróz – Dyrektor GDK wygłaszając słowo wstępne i prosząc o dokonanie odsłonięcia tablicy pamiątkowej, czego wspólnie dokonali żona Pana Nasiłowskiego oraz Wójt Gminy Zakrzówek. Pani Dyrektor złożyła podziękowała na ręce przedstawicieli instytucji, które wsparły wykonanie tablicy: Starostwu Powiatowemu w Kraśniku, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kraśnickiej o/ Zakrzówek, Szkole Podstawowej w Majdanie Grabina. Następnie głos zabrali Wójt Grzegorz Lemiecha, Pani Janina Głąbowa, Pani Teresa Stankiewicz, Pan Henryk Drapko dzieląc się swoimi refleksjami oraz wspomnieniami o osobie, której poświęcona była ta uroczystość. Pani Joanna Nasiłowska odczytała list wystosowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. Uczestnicy spotkania wysłuchali również montażu słowno-muzycznego, przygotowanego specjalnie na tą okazję przez uczniów miejscowego gimnazjum i liceum.

Zobacz: katalog i galerię zdjęć z wernisażu: Wernisaż prac z I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Milanowie