Wernisaż twórczości plastycznej PSNP "W poszukiwaniu piękna"

opublikowane: 6 maj 2020, 01:10 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 7 maj 2020, 01:39 ]
    14 listopada 2017 roku odbył się wernisaż twórczości pastycznej PSNP prezentujący prace w ramach cyklu "W poszukiwaniu piękna"

    Obecna wystawa zbiorowa to już szósta z kolei prezentacja twórczości plastycznej  członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z cyklu „W poszukiwaniu piękna”. Uczestniczy w niej 43 twórców prezentujących łącznie 45 prac. Dominują realizacje malarskie, ale są także rysunki, grafika, fotografia – prezentujące działy twórczości plastycznej wybierane zgodnie z osobistymi preferencjami uczestników. Podobnie jest z wyborem podejmowanej tematyki, bowiem wrażliwi twórcy potrafią odnaleźć piękno w każdym aspekcie rzeczywistości przyrodniczej, materialnej, społecznej… Dominuje pejzaż – inspirowany urokiem leśnych zakątków, starej zabudowy wsi, tajemnicą wód, swojską mozaiką pól, architekturą. Chętnie podejmowana jest także tematyka poświęcona elementom ściśle powiązanym z pejzażem, np. kwiatom. Ale jest także piękno traktowane symbolicznie, dostrzegane w jednostce ludzkiej i jej niepowtarzalności.                                        .
     Z rozległością tematyki ściśle wiąże się zarówno zakres treści przedstawieniowej, jak i formalnej 45 obrazów. Prezentowana twórczość wpisuje się w całe spektrum poziomu konkretyzacji obrazowanych treści – od wypowiedzi realistycznych poprzez różnego rodzaju transformacje wiodące do intelektualnej abstrakcji. Jednocześnie, na przestrzeni ostatnich lat twórczość abstrakcyjna wydaje się być coraz chętniej podejmowana nawet przez tych członków Stowarzyszenia, którzy do niedawna byli orędownikami sztuki przedstawiającej. 
      Różnorodności semantycznej towarzyszy wysokie zindywidualizowanie elementów formalnych: sposobu traktowania form, operowania gamą barwną, organizacji płaszczyzny czy charakteru środków wyrazu artystycznego. To zróżnicowanie wzmacnia różnorodność formatów – od prac formatu A-4 do jego wielokrotności, a także  technik plastycznych. Dominują techniki tradycyjne: malarstwo olejne, akrylowe i pastele (suche i olejne). Jest także akwarela, gwasz, techniki łączone (np. farby akrylowe i farby olejne), ale również (rzadko spotykany) batik, malarstwo na szkle, rysunek piórkiem, linoryt. Taka różnorodność ewidentnie poszerza obszar specyfiki artystycznej wypowiedzi uczestników wystawy. 
     Jednocześnie ta wystawa to przysłowiowa „jedność w wielości”.Bowiem zindywidualizowanych twórców łączy wspólna profesja - członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami reprezentującymi wszystkie szczeble polskiej oświaty i oczywiście wspólna pasja, jaką jest twórczość plastyczna. Te dwa czynniki powodują, że PSNP z siedzibą w Lublinie jest specyficzną grupą twórczą, jakże różną od innych związków i stowarzyszeń zajmujących się twórczością plastyczną. Grupą, która jest dumna z zrzeszonych w niej członków (zwłaszcza z tych z najdłuższym stażem!) i 57 letniej historii istnienia. Kiedy w 1960 r. w Lublinie utworzony został Klub Nauczycieli Plastyków skupiający nauczycieli – twórców z Lubelszczyzny, twórczość plastyczna i jej popularyzacja stanowiła dla nich jeden z życiowych priorytetów. Mimo zachodzących w Polsce od ponad pół wieku przemian w każdej sferze życia, w tym w oświacie, Klub (który w 2008 r. zmienił status i nazwę na Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie), nadal zrzesza nauczycieli, dla których wprowadzanie w świat plastyki kolejnych pokoleń młodych Polaków i własna twórczość plastyczna stanowią sens życia. Bez względu na upływ czasu i status zawodowy (niektórzy są już emerytowanymi nauczycielami) ciągle rozwijają swoją twórczość, pogłębiają wiedzę i umiejętności plastyczne, stale są aktywni artystycznie, społecznie… Bezsprzecznie należą do tych twórców, którzy potrafią dostrzegać piękno w otaczającej rzeczywistości i chcą dzielić się nim z innymi poprzez twórczą aktywność plastyczną – najwyższą formę ludzkiej świadomości.

                                                                                                            Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków                                                                        
                                                                                                                                            dr Urszula Tomasiak


Comments