Strona główna

Marchewka to zdrowie

opublikowane: 27 mar 2015, 06:17 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku


Jabłuszko pełne snu II

opublikowane: 24 mar 2015, 05:07 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 24 mar 2015, 06:20 ]


Post bez tytułu

opublikowane: 24 mar 2015, 01:16 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Gminny Dom Kultury w Zakrzówku 
zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzówek 
do udziału w eliminacjach  
XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego.


Eliminacje odbędą się 27 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 w GDK w Zakrzówku. 

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres GDK: 
Gminny Dom Kultury w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23–213 Zakrzówek 
z dopiskiem „XXXIV Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne”, do 24 kwietnia 2015 r.

Zwycięzcy eliminacji, 2 osoby z klas IIII oraz 2 osoby z klas IVVI wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 14 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach.

Regulamin eliminacji oraz karta zgłoszeniowa w załączniku.

Serdecznie zapraszamy.

Akcja "Jabłuszko pełne snu"

opublikowane: 10 mar 2015, 05:13 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 11 mar 2015, 03:45 ]


Warsztaty pisanek faberge

opublikowane: 6 mar 2015, 05:51 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku


Bez nazwy

opublikowane: 4 mar 2015, 06:15 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 6 mar 2015, 03:49 ]Post bez tytułu

opublikowane: 4 mar 2015, 05:50 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku   [ zaktualizowane 4 mar 2015, 05:51 ]

Gminny Dom Kultury w Zakrzówku organizuje wyjazd do CKiP w Kraśniku na Galę i seans filmowy z okazji Dnia Kobiet. 
Koszt wyjazdu 8 zł. Wyjazd o godz. 15:00 spod GDK. 
Zapisy w GDK lub pod numerem telefonu (81) 825-38-49. 
Zapraszamy!!!

Zaproszenie na konsultacje społeczne

opublikowane: 3 mar 2015, 03:28 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej  zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

•Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

•Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

•Rozwój produktów lokalnych;

•Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

•Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

•Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: ◦turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

◦technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Konsultacje dla mieszkańców gminy Zakrzówek odbędą w dniu 11 marca 2015 roku o godz. 10.00 w  Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku

Serdecznie zapraszamy.

z poważaniem

Wioletta Wilkos

Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej

tel. 81 825 27 27, +48 668881103

Warsztaty techniką sznurkową

opublikowane: 2 mar 2015, 06:38 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku


Post bez tytułu

opublikowane: 2 mar 2015, 00:44 przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Z przykrością informujemy, iż jutrzejsze zajęcia z Zumby (3 marca) są odwołane.
Zapraszamy na zajęcia w czwartek na godz. 20.15.

1-10 of 310